ฤกษ์ออกรถใหม่ สำหรับปี 2561


ฤกษ์ออกรถใหม่ประจำเดือน มกราคม 2561

ดีกับคนปีชวด, มะเส็ง, ระกา

– 18 ม.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 08.45 น. (ห้ามคนวันเสาร์ใช้ฤกษ์นี้)
– 25 ม.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 09.45 น. (ห้ามคนวันเสาร์ใช้ฤกษ์นี้)
– 26 ม.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 08.15น. (ห้ามคนวันพุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ดีกับคนปีกุน, มะเมีย, ขาล

– 2 ก.พ. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 10.09 น. (ห้ามคนวันพุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้)
– 13 ก.พ. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 09.45 น. (ห้ามคนวันจันทร์ใช้ฤกษ์นี้)
– 22 ก.พ. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 12.38 น.(ห้ามคนวันเสาร์ใช้ฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2561

ดีกับคนปีจอ, กุน, มะแม

– 13 มี.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 12.42 น. (ห้ามคนวันจันทร์ใช้ฤกษ์นี้)
– 14 มี.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 11.45 น. (ห้ามคนวันอังคารใช้ฤกษ์นี้)
– 30 มี.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 10.09 น. (ห้ามคนวันพุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถใหม่ประจำเดือน เมษายน 2561

ดีกับคนปีระกา, ชวด, วอก, มะเส็ง

– 25 เม.ย. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 16.09 น. (ห้ามคนวันอังคารใช้ฤกษ์นี้)
– 27 เม.ย. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 14.02 น. (ห้ามคนวันพุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ดีกับคนปีฉลู, ระกา, วอก

– 7 พ.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 14.51 น. (ห้ามคนวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์นี้)
– 8 พ.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 14.51 น. (ห้ามคนวันจันทร์ใช้ฤกษ์นี้)
– 14 พ.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 14. 12 น. (ห้ามคนวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์นี้)
– 25 พ.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 15.56 น. (ห้ามคนวันพุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ดีกับคนปีมะแม,ขาล,มะเมีย,จอ

– 13 มิ.ย. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 16.35 น. (ห้ามคนวันอังคารใช้ฤกษ์นี้)
– 22 มิ.ย. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 14.35 น. (ห้ามคนวันพุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้)
– 29 มิ.ย. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 13.21 น. (ห้ามคนวันพุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ดีกับคนปีมะเมีย, เถาะ, กุน

– 10 ก.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 14.21 น. (ห้ามคนวันจันทร์ใช้ฤกษ์นี้)
– 16 ก.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 09.25 น. (ห้ามคนวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์นี้)
– 28 ก.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 14.09 น. (ห้ามคนวันศุกร์, จันทร์ใช้ฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถใหม่ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ดีกับคนปีวอก, มะเส็ง, ชวด, ฉลู

– 10 ส.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 12.25 น. (ห้ามคนวันเสาร์,พุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้)
– 15 ส.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 12.24 น. (ห้ามคนวันอังคาร,เสาร์ใช้ฤกษ์นี้)
– 22 ส.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 10.19 น. (ห้ามคนวันอังคารใช้ฤกษ์นี้)
– 24 ส.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 12.09 น. (ห้ามคนวันเสาร์, พุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้)
– 31 ส.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 10.26 น. (ห้ามคนวันเสาร์, พุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถใหม่ประจำเดือน กันยายน 2561

ดีกับคนปีมะโรง, ระกา, ฉลู, มะเส็ง

– 11 ก.ย. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 11.35 น. (ห้ามคนวันอาทิตย์, จันทร์, เสาร์ใช้ฤกษ์นี้)
– 18 ก.ย. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 08.45น. (ห้ามคนวันจันทร์,เสาร์,ใช้ฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถใหม่ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ดีกับคนปีเถาะ, มะเมีย, ขาล

– 6 ต.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 08.54น. (ห้ามคนวันอังคาร, จันทร์ใช้ฤกษ์นี้)
– 8 ต.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 13.54 น. (ห้ามคนวันเสาร์, อาทิตย์ใช้ฤกษ์นี้)
– 15 ต.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 14.38 น. (ห้ามคนวันเสาร์, อาทิตย์ใช้ฤกษ์นี้)
– 19 ต.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 14.56 น. (ห้ามคนวันเสาร์, พุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้)
– 26 ต.ค.เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 14.25 น. (ห้ามคนวันเสาร์, พุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถใหม่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ดีกับคนปีขาล, กุน, มะแม

– 12 พ.ย. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 09.19น. (ห้ามคนวันเสาร์, พุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้)
– 14 พ.ย. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 11.42 น. (ห้ามคนวันอังคารใช้ฤกษ์นี้)
– 21 พ.ย. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 11.09 น. (ห้ามคนวันอังคารใช้ฤกษ์นี้)
– 24 พ.ย. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 11.19 น. (ห้ามคนวันศุกร์, พฤหัสบดีใช้ฤกษ์นี้)
– 30 พ.ย. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 12.32 น. (ห้ามคนวันเสาร์, พุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถใหม่ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ดีกับคนปีฉลู, ชวด, มะโรง, วอก

– 10 ธ.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 11.15 น. (ห้ามคนวันเสาร์, อาทิตย์ใช้ฤกษ์นี้)
– 11 ธ.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 13.29 น. (ห้ามคนวันอาทิตย์, อังคารใช้ฤกษ์นี้)
– 12 ธ.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 19.25น. (ห้ามคนวันอังคาร, อาทิตย์ใช้ฤกษ์นี้)
– 21 ธ.ค. เวลาสตาร์ทกุญแจรถ 09.19 น. (ห้ามคนวันเสาร์, พุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้)

วิธีการในการออกรถใหม่ที่ถูกต้อง ประการแรกก่อนถึงเวลาฤกษ์ทำการ 1 วันตรวจสภาพทุกอย่างให้เรียบร้อย เมื่อได้ฤกษ์สตาร์ทรถให้ทำตามนาทีฤกษ์ที่ให้อาจจะขึ้นไปนั่งคอยฤกษ์บนรถก่อนก็ได้ ก่อนเวลาฤกษ์ให้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอัญเชิญมาจัดเตรียมที่ตั้งให้มั่นคง เมื่อได้ฤกษ์สตาร์ทรถเสร็จแล้วบีบแตร 3 ครั้ง ให้คุณนำพวงมาลัยมะลิหอมๆ 1 พวงแขวนไว้ที่กระจกรถผูกผ้าสามสี แล้วจึงตั้งจิตอธิษฐานต่อเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า การนี้เป็นมงคลชอบแล้วขอความเจริญความปลอดภัยคลาดแคล้วจากภยันอันตรายจงบันเกิดมีแด่ข้าพเจ้า ตั้งนโม 3 จบสวดบทนี้ นะโมพุทธายะ นะมะพะธะ มะอะอุ อะหังวันทามิ คุรุอาจาริยังสัพพะเทวานัง สัพพะภูตานัง สัพพะทุกขัง สัพพะอันตรายยัง วินัสสะตุ

โดย…ซินแสทวิณัฐ คำพันธ์

ปล. กดติดตามได้ที่ เพจ House of Cars Phuket

ที่มา: LINE TODAY