รู้ยัง! เสาร์ อาทิตย์ ก็ต่อใบขับขี่ได้


     กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับเอกชน เปิดอบรม-สอบ เพื่อต่อใบขับขี่ ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งการอบรมและการสอบนั้น เป็นไปตามมาตรฐาน และระเบียบของขนส่งฯ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถเช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวัน และเวลาราชการ

 

     วันเสาร์ จะอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตามหลักสูตรอบรม รวม 5 ชั่วโมง ส่วนวันอาทิตย์ จะเป็นการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์และทดสอบขับรถในสนามทดสอบ

 

     นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถเลือกเรียนและอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ผ่านการรับรองจากรมการขนส่งทางบก เพื่อต่อใบขับขี่ ตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งฯกำหนด ทั้งหมดนี้กรมการขนส่งฯ มุ่งเน้นให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีความรู้ ในการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

     อย่างไรก็ตาม สถานที่อบรมและทดสอบในแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไป ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบ ตารางได้ที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก หรือ โทร 0-2271-8888 ต่อ 4202-3

ปล. กดติดตาม เพจ House of Cars Phuket

ที่มา : www.dlt.go.th